Ombudsman voor kinderen bepleit

PvdA en D66 willen een kinderombudsman. Zij hebben gisteren in een motie het kabinet gevraagd binnen een half jaar met een voorstel hiertoe te komen. De ombudsman moet in hun ogen onder meer toezicht houden op het VN-verdrag voor de rechten van het kind en kan gevraagd en ongevraagd advies geven over wetgeving en beleid dat minderjarigen raakt. Ook kan hij een taak vervullen bij het beoordelen van klachten. ,,De rechten van ouders en kinderen die te maken hebben met hulpinstanties zijn onvoldoende gewaarborgd'', aldus PvdA-Kamerlid Arib. Minister Korthals (Justitie) vindt dat er genoeg klachtenregelingen zijn.