Nyfer: Lonen hoger dan kabinet voorspelt

De lonen zullen dit jaar en volgend jaar sterker stijgen dan het kabinet voorspelt. Dat zegt Onderzoeksinstituut Nyfer van de Universiteit Nijenrode. Nyfer gelooft niet dat de werknemers, zoals de regering verwacht, volgend jaar de complete stijging van de BTW voor eigen rekening zullen nemen. Ook acht Nyfer het onwaarschijnlijk dat werknemers genoegen nemen met een loonsverhoging die onder de inflatie uitkomt. Het kabinet mikt op een loonstijging van 3,3 procent dit jaar en 2,8 procent in 2001. De inflatie zal volgend jaar oplopen tot meer dan 3 procent. Nyfer denkt dat de lonen in 2001 met 3,5 à 4 procent toenemen.