Lentevoorlichting

Soms, als het mooi weer is en de minister en de pers hebben niets te doen, dan organiseren ze samen wat voorlichtingscampagnes. De voorlichter kijkt eerst of de kust vrij is – geen concurrentie van een dronken kloppartij, graaierige wethouder of overbemeten dienstauto – en geeft dan het teken. De opkomst bij zo'n persconferentie is overweldigend. Geen overwerk, geen nachtelijk overleg maar de voorlichting zet alles keurig op een rijtje en de journalist is meteen klaar als het is afgelopen. Na verzending van de beelden kan hij terug naar zijn terras. En de mensen zien weer eens wat de regering in Den Haag allemaal oplost. Vanmorgen moet het op de departementen felicitaties hebben geregend.

Er is nu sprake van een lente-hittegolfje en gisteravond heb ik eigenlijk de hele avond voorlichtingscampagnes gezien. Twee rapporten die aan twee ministers werden aangeboden en premier Kok die de trein nam.

Volgens een rapport was het aantal eerlijke euthanasiemeldingen van dokters niet toegenomen ondanks nieuw beleid, maar minister Borst, die het rapport kreeg, kon zonder het te lezen al zeggen dat het een succes was. TV2 liet zo'n euthanasiedokter zien en Jan Mulder liet het bij BVD nog eens herhalen. We zagen van achter een dikkige man zonder hoofd in een te nauw kreukelig jasje en met een donkere, leren tas vol euthanasiegereedschap.

Als Kok en zijn ministers hadden gewezen op het bestaan van de Europese Unie, was er geen hond op afgekomen maar nu hij de trein in ging, wilde iedereen opeens mee. Iemand die met de gewone trein naar het buitenland wil, moet inventief zijn om aan een kaartje te komen en nu mocht je gratis in zo'n eurotrein al bleef die binnen de grenzen. Kok en de kijkers zijn ook Europa. Daarom terug naar Den Haag.

Het mooiste is als een minister een verschijnsel te pakken heeft waar iedereen tegen is. Hij dus ook. Zo liet minister Korthals zich een manifest aanbieden over vrouwenmishandeling, een prachtig visueel onderwerp. RTL-nieuws liet wel twee keer de zelfde vrouw in de keuken door een man afranselen (SM-ende verslaggevers of geleend bij de eigen soapafdeling?) voor zover de kijker nog niet wist waar het om ging. Daar wilde Korthals dus tegen optreden. Het Journaal liet heel gedistingeerd voorgevels van eengezinswoningen zien, waarvan de rust dus bedrieglijk was.

De cijfers zijn niet mis, bijna de helft van de bevolking is slachtoffer geweest en 27 procent wordt wekelijks of dagelijks geslagen. Er moeten dus heel wat gevangenissen bij. Volgens RTL4 had de politie Haaglanden een nieuwe methode ontwikkeld. Ze raadden de slachtoffers niet meer aan om bij hun man weg te gaan. Die nieuwe behandeling had 100 procent resultaat, want waar toegepast zaten er ,,geen'' vrouwen meer in opvangcentra. Of bedoelden ze dat de politie de beul en niet het vrouwelijke slachtoffer uit huis plaatste?

Het PvdA-Kamerlid A. van der Hoek dat het manifest aanbood, zei dat ze niet ,,stigmatiserend'' wilde zijn. Bij ontstigmatiseren worden de resultaten over alle onderzochte groepen pondspondsgewijs verdeeld zodat er, behalve mannen, geen enkele uitspringt. Maar, werd er in het Journaal bij gezegd, er moest nog worden onderzocht ,,of en in welke mate'' huiselijk geweld plaatsvond bij allochtonen. Dat zijn mensen die afstammen van dat kleine wereldje buiten Nederland. Even was ik verbaasd. Werden allochtonen geweerd uit blijf-van-mijn-lijf-huizen of diende niemand zich aan? Werden allochtone enquêteformulieren eruit gelicht en vernietigd?

Het begeleidende beeld bracht de verklaring. Toen de commentator die allochtonen ter sprake bracht, ging de camera langs een vervallen huizenblok met bovenwoningen achter een groen dijkje dat als een soort afscheiding diende. Daar zitten ze dus. De onderzoekers hadden nog geen tijd gehad om over die dijk heen te gaan en trappen te lopen maar dat zou dus alsnog gebeuren. Wat heb ik weer veel geleerd, gisteren.

    • Maarten Huygen