Korthals goochelt met cellen en cijfers

Minister Korthals (Justitie) is er vanmorgen slechts ten dele in geslaagd de Tweede Kamer opheldering te geven over de vraag hoe een overschot in gevangeniscellen plotseling kon veranderen in een tekort.

Verscheidene Kamerfracties wierpen Korthals vanmorgen voor de voeten dat hij vorige herfst nog had aangekondigd dat er een overschot zou zijn.

Dit voorjaar bleek dat ruim 200 gevangenen enkele dagen voor het verstrijken van hun straf in vrijheid werden gesteld wegens een capaciteitstekort. De Kamer vond dit onaanvaardbaar.

Het D66-Kamerlid Dittrich herinnerde de minister er aan dat juist hijzelf vroeger als Kamerlid het vroegtijdig heenzenden van gevangenen altijd had gelaakt. Korthals erkende dat hij in eerste instantie niet op de hoogte was geweest van de vervroegde heenzendingen van gedetineerden. Hij zei dat feit zelf ,,niet positief'' te vinden. De minister zei dat, als hij dit wel had geweten, hij de Kamer daarover ongetwijfeld zou hebben ingelicht.

Vooral het Kamerlid Halsema (GroenLinks) bleef Korthals hardnekkig vragen hoe het overschot zo snel had kunnen veranderen in een tekort. Ook het PvdA-Kamerlid Duijkers zei zich er aan te storen dat ze steeds met sterk gewijzigde cijfers werd geconfronteerd.

Korthals zelf goochelde met veel cijfers over het cellenbestand maar algehele helderheid over recente ontwikkelingen en de prognoses voor de nabije toekomst kon hij niet verschaffen. Hij stelde voor om in een later stadium, wanneer een `masterplan over de cellencapaciteit' afzonderlijk zou worden besproken, hier op terug te komen. Zijn departement werkt aan een nieuwe prognose omtrent de cellensituatie.

Het VVD-Kamerlid Niederer toonde als enige veel begrip voor de minister. ,,Niemand kan in een kristallen bol kijken.'' Niederer wees erop dat het altijd moeilijk is om vooraf te beoordelen of de samenleving met meer of minder gedetineerden zal worden geconfronteerd.