Kok zal visie op monarchie geven

Na zijn pleidooi voor een andersoortig koningschap vroeg D66-leider De Graaf aan premier Kok een visie op de monarchie. Die zal Kok komende Prinsjesdag geven.

D66-leider De Graaf heeft gisteren in de Tweede Kamer gevraagd om een standpunt van de regering over modernisering van de monarchie. Premier Kok is hiertoe bereid, zo laat hij desgevraagd via zijn woordvoerder weten.

De Graaf herhaalde gisteren het verzoek om een notitie, nadat de D66-fractie hiervoor drie weken geleden in de Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken onvoldoende steun had gekregen. D66 zou de notitie graag op Prinsjesdag ontvangen bij de begroting van het ministerie van Algemene Zaken. D66-leider De Graaf baarde begin vorige maand opzien met een pleidooi om het staatshoofd niet langer formeel deel te laten uitmaken van de regering en van de Raad van State en niet langer te betrekken bij kabinetsformaties.

De woordvoerders van CDA, VVD, RPF/GPV en SGP zeiden gisteren opnieuw geen behoefte te hebben aan een discussiestuk van regeringszijde over de toekomst van de monarchie. Deze fracties menen dat er niets hoeft te worden gewijzigd in de positie en de rol van het Koninklijk Huis in het Nederlandse staatsbestel.

De fracties wilden overigens geen blokkade opwerpen voor het verzoek van De Graaf.

VVD-woordvoerder Te Veldhuis zei met D66 ,,graag het debat aan te gaan'' over de monarchie, maar hij begreep niet waarom dit pas na de zomer moet worden gevoerd. ,,Wat ons betreft kan de notitie op korte termijn komen en kunnen wij erover discussiëren'', aldus Te Veldhuis.

De fracties van de PvdA, GroenLinks en de SP zien - om verschillende redenen - wel aanleiding om modernisering van de monarchie ter discussie te stellen. PvdA-fractieleider Melkert zei het debat te willen toespitsen op de werking van de ministeriële verantwoordelijkheid. Hij greep terug op de visie van twee ministers van Staat, Drees en Oud, die hierover in de jaren zestig een nota hebben opgesteld. Melkert vroeg zich af of hun visie ,,nog altijd actueel is, dan wel actualisering zou behoeven''.

Fractieleider Rosenmöller van GroenLinks steunde het verzoek van De Graaf om een notitie. Hij koos daarbij opmerkelijk neutrale bewoordingen. ,,Met de heer Schutte zeg ik dat De Graaf niet alleen het recht heeft dit te doen, het mag van mij ook. Ik zeg het alleen met iets minder terughoudendheid dan Schutte.''

SP-fractieleider Marijnissen daagde D66 uit zelf met een notitie over modernisering van de monarchie te komen. Volgens de parlementaire procedureregels heeft de Kamer een officieel stuk van de regering nodig om te kunnen debatteren. Marijnissen vroeg de Kamervoorzitter te bevorderen dat deze regel wordt veranderd. Volgens Marijnissen zou het ,,de moeite waard zijn'' om te debatteren op basis van een notitie van D66, ,,natuurlijk in aanwezigheid van de verantwoordelijke bewindslieden''. Evenals de VVD wil de SP dit debat nog voor de zomer voeren. ,,Wij zien echt uit naar dit debat, al was het alleen maar om de heer De Graaf de vraag te kunnen voorleggen waarom hij zo hecht aan de monarchie'', aldus Marijnissen.

Premier Kok heeft enkele weken geleden al aangegeven dat hij in beginsel bereid is de opvatting van de regering over de positie van het Koninklijk huis ,,een keer op schrift te stellen''.

Volgens zijn woordvoerder is de premier van plan hiermee op Prinsjesdag naar buiten te treden. Kok heeft nog niet besloten of hij dit doet in een afzonderlijke notitie, of dat hij het regeringsstandpunt opneemt in de Memorie van Toelichting op de begroting van Algemene Zaken.