Jospin: `Frankrijk wil Euro versterken'

Frankrijk wil het komende voorzitterschap van de Europese Unie gebruiken om de rol van de ministers van financiën van de Unie te versterken. Deze zogenoemde Euro-11 moeten meer geloofwaardigheid geven aan het macro-economisch beleid achtger de Europese munt. Dat heeft de Franse premier Lionel Jospin gisteren gezegd tijdens de presentatie in de Assemblée Nationale van de prioriteiten van zijn kabinet tijdens het Franse voorzitterschap dat op 1 juli ingaat.

Jospins uitlatingen waren meteen het eerste teken dat de verzwakking van de Euro Franse beleidsmakers heeft gedwongen om meer aandacht te besteden aan het verstevigen van de Euro. ,,Ondanks de resulaten en de grote mogelijkheden voor groei in de Euro-zone, kunnen we niet tevreden zijn over de huidige wisselkoers'', aldus Jospin.

Het debat in het parlement, dat zich overigens op enkele kanttekeningen na unaniem achter de regering schaarde, viel samen met de herdenking van vijftig jaar Europese samenwerking. Volgens Jospin neemt Frankrijk (,,een van de grote intitiatiefnemers'' van de EU) het voorzitterschap op zich op een beslissend moment. De EU staat immers op het punt uitgebreid te worden met ,,misschien wel dertig leden''. Hij noemde de hervorming van de Europese instellingen een noodzaak, omdat de Unie op dit moment niet goed zou functioneren. De Europese Commissie moet ,,een omvang en een organisatie krijgen die in overeenstemming zijn met haar stimulerende rol''. Volgens de premier moet verlamming tegengegaan worden door verregaande afschaffing van het vetorecht en er moet rekening gehouden gaan worden met wat Jospin noemde de `demografische realiteit' die het gewicht van de lidstaat bepaalt. Een pleidooi dus voor een belangrijkere rol binnen de Unie voor de grote landen. Ook bepleitte de premier ,,een verbetering van (...) de versterkte samenwerking: een uitdrukking die de mogelijkheid van een Europa van verschillende snelheden weergeeft.

,,Het model van beschaving'' dat Europa is, moet volgens Jospin ruimte bieden aan economische groei, maar dat is een tweede prioriteit. De eerste prioiriteit zou de moeten zijn ,,de vastlegging van een sociale agenda''. Herhaaldelijk wees Jospin op het belang van sociale samenhang; om voornamelijk de rechtse partijen de wind uit de zeilen te nemen noemde hij Europa ,,niet de ontkenning van de Natie maar een versteviging en verdieping daarvan''.

In zijn uiteenzetting over de versterking van de economische pijler, onder meer door van Europa het continent van vernieuwing te maken op het gebied van de informatietechnologie, week Jospin van zijn tekst af om de Euro een hart onder de riem te steken. Volgens hem wordt de munt ,,nog niet op de juiste waarde geschat, omdat de Europeanen hem nog niet in handen hebben''. Om Europa dichter bij de burgers te brengen, moet de Unie er blijk van geven hun zorgen te delen, aldus de Franse bewindsman. Hij wees, met het oog op de gekkekoeienziekte, op de bescherming van de consument en zei de fundamenten voor een onafhankelijk Europees Voedingsinstituut te willen leggen.