Japanse economie herstelt maar consumptie blijft zwak

De drie belangrijkste indexcijfers voor de Japanse economie hebben in maart voor het eerst in ruim drie jaar allemaal de positieve zone bereikt. Het Economisch Planbureau dat de cijfers gisteren bekend maakte, spreekt van ,,verbetering van de conjunctuur'' maar nog niet over een volledig herstel van de economie.

Tegelijkertijd bekend gemaakte cijfers over gezinsuitgaven in het afgelopen boekjaar geven een tegengesteld beeld. Uitgaven zijn het afgelopen jaar met 1,2 procent gedaald, het vierde achtereenvolgende jaar van daling. Het Japanse boekjaar loopt van april tot en met maart. Particuliere consumptie is het grote zwaktepunt van de Japanse economie die al jaren drijft op overheidsstimulering.

De gisteren bekend gemaakte `diffusie index' bestaat uit drie cijfers. Een kijkt vooruit, een naar het huidige moment en de derde achteruit. Elk kijkt naar een aantal componenten, zoals machineorders en werkaanbod voor afgestudeerden voor de toekomstgerichte index, en geeft het percentage componenten dat zich positief ontwikkeld ten opzichte van de negatieve zodat 50 procent een evenwicht van beide is.

Over maart geven alle drie de indexcijfers voor het eerst sinds drie jaar en vier maanden een percentage hoger dan vijftig procent. Onder de vijftig procent stond tot dusver de terugkijkende index.

Vreemd aan deze index is echter dat het Planbureau hierin een positieve ontwikkeling van de gezinsuitgaven constateert, terwijl het Bureau Algemene Zaken van de overheid juist een consumptiedaling bekend heeft gemaakt. Ook is dit indexcijfer nog voorlopig want pas vijf van de acht componenten zijn bekend.

Het algehele beeld dat de drie indexcijfers geven is dat het dal van de huidige recessie in 1998 en '99 lag. Recentelijk geven de cijfers weer een opgaande lijn te zien. Het Economisch Planbureau constateert een ,,bewuste groei van de voorraden in anticipatie op toenemende toekomstige vraag.''

De koersen op de beurs van Tokio blijven overigens dalen. Na de verliezen van maandag en gisteren daalden de koersen vandaag tijdens de ochtendhandel opnieuw.

De Nikkei-index van de 225 belangrijkste aandelenfondsen stond aan het einde van de ochtendhandel op een stand van 17.471,10 punten.