Geweldplegers sneller uit huis

Mannen die hun vrouw of kind mishandelen, zouden sneller via de civiele rechter het huis moeten kunnen worden uitgezet. Minister Korthals van Justitie wil bekijken of die maatregel soelaas kan bieden in de strijd tegen huiselijk geweld. Nu worden de slachtoffers veel te vaak gedwongen de woning te verlaten om gewelddadigheden te ontvluchten, terwijl de dader ongemoeid blijft. Jaarlijks worden tussen zestig en tachtig vrouwen omgebracht door hun partner, vriend of echtgenoot. Naar schatting veertig kinderen vinden de dood door zware mishandeling thuis. Meer dan een op de vier gezinnen kampt wekelijks of dagelijks met huiselijk geweld.