Gesprekken over declaratie-affaire

Burgemeester Opstelten van Rotterdam gaat de komende weken gesprekken voeren met oud-bestuurders van Rotterdam die in een onderzoek van de gemeenteraad zijn gelaakt wegens hun declaraties.

Dit is meegedeeld door de woordvoerder van Opstelten. Onder de zeven geïnviteerden bevindt zich ook oud-burgemeester Peper, die door het raadsonderzoek moest vertrekken als minister van Binnenlandse Zaken. De gesprekken hebben mede tot doel de verhoudingen te verbeteren. Ook zal Opstelten de oud-bestuurders verzoeken onterecht gedeclareerde gelden terug te betalen, zoals de raad van hem heeft gevraagd.

Opstelten voerde reeds gesprekken met enkele oud-wethouders wier declaraties door de raadscommissie zijn bekritiseerd. Het betreft hier onder meer P. Vermeulen, thans directeur van de Bank Nederlandse Gemeenten, en R. Smit, nu directeur van een ziekenhuis in Dordrecht. De woordvoerder van Opstelten kon vanmiddag niet zeggen of zij hebben toegezegd gelden terug te betalen. Een oud-wethouder, de Zuid-Hollandse gedeputeerde Hallensleben, en een zittende wethouder, Meijer (GroenLinks) hebben volgens de raadscommissie onjuiste declaraties reeds gerestitueerd.

Oud-burgemeester Peper kreeg van de raadscommissie de meeste kritiek op zijn declaraties. Hij heeft eerder evenwel te kennen gegeven dat niet van plan zijn geld terug te betalen. Hij meent dat hij slachtoffer is van een politiek proces en zegt altijd correcte declaraties ingediend te hebben.

Het is onduidelijk of Peper bereid is met Opstelten in gesprek te treden. Bij de gemeente Rotterdam bestond daarover vanochtend geen duidelijkheid, aldus de woordvoerder.

Het rapport van de Rotterdamse raadscommissie leidde tot groot rumoer in de landelijke en de Rotterdamse politiek. Het riep het beeld op van stadsbestuurders die uiterst slordig met publieke middelen waren omgesprongen.