`Geen leegloop OC&W'

Minister Hermans (Onderwijs) bestrijdt dat er sprake is van een leegloop bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OC&W). Wel is er sprake van ,,enig verloop'' binnen het personeelsbestand, maar dat is veeleer een gunstige ontwikkeling, aldus de minister.

Minister Hermans zei dit gisteren in antwoord op Kamervragen naar aanleiding van een publicatie van NRC Handelsblad van 14 april. In dat artikel wordt geconstateerd dat het afgelopen jaar één op de vijf ambtenaren is opgestapt en dat van de topambtenaren één op de drie de afgelopen drie jaar ontslag heeft genomen. In hetzelfde stuk klaagden ex-ambtenaren over het gebrek aan carrièrekansen op het ministerie. Volgens de ambtenaren missen de bewindslieden elan en ambitie. Verder zou het beleid van OC&W worden versnipperd door het inzetten van externe adviesbureaus.

Volgens Hermans heeft NRC Handelsblad zich wat betreft de leegloop alleen geconcentreerd op het `kerndepartement'. Neemt men het hele ministerie, inclusief uitvoerende diensten, in beschouwing, dan bedraagt het uitstroompercentage over 1999 slechts 9,7 procent, aldus de minister. Hiermee is de uitstroom van ambtenaren ,,niet excessief en zelfs aan de lage kant.'' Volgens Hermans voert het ministerie een beleid waarin door middel van een grote in- en uitstroom functies regelmatig door nieuwe mensen worden bezet.

Hermans erkent dat het inhuren van externe onderzoeksbureau's het werken op het ministerie ,,minder aantrekkelijk'' maakt, maar zegt dat onder zijn leiding het aantal mensen dat van buitenaf wordt ingehuurd ,,juist is teruggebracht.'' Uit de enquête die onder 300 jonge OCW-ers is gehouden, blijkt dat een meerderheid tevreden is over hun baan bij OC&W, aldus de minister.