Geen extra geld voor cultuur in Voorjaarsnota

De Federatie van Kunstenaarsverenigingen en FNV KIEM zijn ,,bijzonder teleurgesteld'' dat er de komende jaren structureel geen extra geld beschikbaar komt voor kunst en cultuur. Uit de Voorjaarnota 2000 blijkt dat er 5,6 miljard gulden beschikbaar komt voor extra uitgaven op de rijksbegroting, maar voor kunst en cultuur gaat het hierbij alleen om een eenmalige dotatie aan het Nationaal Restauratiefonds van 40 miljoen gulden voor de restauratie van grote monumenten en een deel van de Eindejaarsmarge die ten goede zal komen aan het Rijksmuseum. Al in januari vroeg de Raad voor Cultuur, die aanstaande maandag zijn adviezen voor de Cultuurnota 2001-2004 presenteert, om uitbreiding van het budget voor cultuur. De Federatie van Kunstenaarsverenigingen en FNV KIEM ,,constateren dat het vroegtijdige pleidooi van de Raad volstrekt onvoldoende door Van der Ploeg is opgepakt. De meevallers vliegen ons om de oren, maar het lijkt alsof schraalhans keukenmeester is waar kunst en cultuur aan de orde zijn. Er is hier sprake van een gemiste kans.''