Extra snelweg moet dieren ruimte geven

De provincie Zuid-Holland wil een snelweg door het natuurgebied Midden- Delfland aanleggen om daarmee een groter gebied leefbaar te houden.

. Al dertig jaar wordt er gepraat maar nog steeds ligt de autosnelweg A4 tussen Delft en Schiedam er niet. ,,Er is altijd wel een reden geweest om de weg niet aan te leggen,'' verzucht gedeputeerde Marnix Norder van Zuid-Holland. De provincie doet een nieuwe poging om kabinet en Tweede Kamer te overtuigen van nut en noodzaak van het 6,5 kilometer stukje snelweg, ook al zal het tracé het natuurgebied Midden-Delfland aantasten.

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland stellen voor de A4 niet alleen ecologische verantwoord aan te leggen, maar ook de bestaande infrastructuur in het natuurgebied Midden-Delfland en het aangrenzende gebied Oude Leede te voorzien van aanpassingen ten behoeve van fietsers, wandelaars en dieren. ,,Een geheel nieuwe manier van denken,'' zegt Norder.

Midden-Delfland is een waardevol natuurgebied. Het is door het rijk aangewezen als bufferzone om de verstedelijking tussen Delft en Rotterdam tegen te gaan; tevens maakt het deel uit van de ecologische hoofdstructuur en van de zogenoemde groenblauwe slinger, de ecologische verbinding tussen de Nieuwe Waterweg en het Groene Hart, volgens de provincie van essentieel belang in dit zwaar verstedelijkte deel van de Randstad.

Binnenkort spreekt de Tweede Kamer over de verlengde A4, en ook minister Netelenbos (Verkeer en Waterstaat) overweegt het stukje snelweg op te nemen in haar bereikbaarheidsoffensief voor de Randstad. Met dit plan, legt gedeputeerde Norder uit, wil Zuid-Holland de polarisatie uit de slepende discussie over de verlengde A4 halen. Norder: ,,Als je naar de argumenten van de tegenstanders kijkt, dan zie je dat ze eigenlijk helemaal niet tegen de aanleg van een weg zijn, maar dat ze vooral bezorgd zijn dat het natuurgebied Delfland wordt doorsneden. Welnu, zeggen wij, dan moet je constateren dat het gebied tussen Delft en Rotterdam nu ook al drie keer is doorsneden: door de A13, de Delftse Schie en de spoorlijn.''

In het Zuid-Hollandse voorstel zal het nieuwe stukje snelweg voor de helft verdiept worden aangelegd, compleet met brede overkluizingen op twee plaatsen, en tussen Schiedam en Vlaardingen als tunnel worden uitgevoerd. Ook de drie andere infrastructurele werken die het gebied nu doorkruisen worden aangepast. De snelweg A13 krijgt viaducten voor fietsers en voor dieren; het kanaal de Delftse Schie wordt voorzien van fietsviaducten gekoppeld aan faunapassages; en de spoorlijn Delft-Schiedam krijgt twee volwaardige ecologische verbindingen. ,,We bouwen ongelijkvloerse kruisingen voor fiets en dier in het hele gebied,''vat Norder samen.

Nut en noodzaak van de weg zijn onomstotelijk bewezen, stelt Zuid-Holland. De Rotterdamse wijk Overschie heeft bijzonder veel last van het verkeer dat nu over de A13 Rotterdam verlaat en inrijdt en dat zal zonder de aanleg van de verlengde A4 alleen maar erger worden. Ook schreeuwen de dagelijkse lange files op deze A13 om maatregelen. Bovendien worden er de milieunormen overschreven.

Als de snelweg wordt aangelegd, zegt Norder, wordt weliswaar de groene long van de zuidelijke Randstad voor de vierde keer doorsneden, maar tegelijkertijd zal een aantal bestaande barrières in het landschap worden geslecht. Norder: ,,Wij willen een weg aanleggen om de ecologische verbindingen te verbeteren.''

De kosten zijn hoog. De provincie sluit aan op een bestaand plan van de Hollandse werkgeversvereniging om voor 640 miljoen gulden de weg privaat te financieren en er tol te heffen. Daarbij komt nu dan 50 tot 100 miljoen gulden aan aanpassingen voor recreatie en ecologie. Norder: ,,Het is een groot bedrag, maar je moet ook kijken waar je de weg aanlegt. Het gaat in de Randstad niet alleen om infrastructuur maar om kwaliteit. Het gaat niet alleen om de vraag: kun je de Randstad nog in, maar ook om de vraag: wíl je er nog in?''

Wat Norder betreft moet de aanleg van de A4 de allerlaatste infrastructurele ingreep in dit deel van de groenblauwe slinger zijn. ,,Hierna leggen we alleen nog maar wandelpaden en fietsroutes aan.'' Het besluit tot aanleg moet worden genomen onder voorwaarde dat Midden-Delfland de komende vijftig jaar een ,,groen knollenland'' blijft, een voorwaarde die in een politieke wilsovereenkomst bekrachtigd moet worden. Bovendien, zegt Norder, betekent aansluiting van de A4 op de toekomstige tweede Beneluxtunnel allerminst dat daarmee ook de discussie geopend is over een verdere verlenging van de A4 naar de A29 op de Hoekse Waard. ,,Je moet dit besluit geheel op zichzelf zien.''

    • Arjen Schreuder