Eis tot vervolging Syrische schrijver

Ongeveer 150 advocaten, geestelijken en verwanten van studenten die de afgelopen dagen hebben betoogd tegen publicatie van een boek dat zij als godslasterlijk beschouwen, hebben Egyptes hoogste aanklager gevraagd de Syrische auteur te vervolgen op beschuldiging van geloofsafval. Ook eisen zij dat het gewraakte boek, `Een Feestmaal van Zeewier' van Haidar Haidar, wordt verboden, zo heeft een politiefunctionaris gisteren in Kairo meegedeeld. De klagers baseren hun eis op hisba, een islamitische doctrine die elke moslim het recht geeft de hulp van de rechter in te roepen om Gods naam te beschermen. Op geloofsafval staat de dood.