Consumentenbond: pensioenadvies slecht

Pensioenadviseurs verstrekken vaak onvolledige informatie en zijn slecht in staat hun functies van adviseur en verkoper van financiële producten te scheiden. Ze zouden er vooral op uit zijn hun producten aan de man te brengen. Dit blijkt uit een onderzoek van de Consumentenbond.

De bond stuurde proefpersonen naar een aantal pensioenadviseurs met de vraag of het mogelijk was eerder te stoppen met werken dan op hun vijfenzestigste. In de meeste gevallen was het antwoord ja, maar de bond is niet bepaald tevreden met de kwaliteit van de adviezen.

Zo gingen de adviseurs, op één onafhankelijke na allemaal op commissiebasis werkzaam voor verzekeringsmaatschappijen, er over het algemeen automatisch van uit dat sprake was van een pensioentekort en dat daarvoor maatregelen nodig waren. Ze vergaten echter te kijken naar de financiële middelen van de vragenstellers. Bovendien gaven de adviseurs vaak verkeerde tips.

Van een lijst met 25 onderwerpen die voor een degelijk advies zeker aan de orde moeten komen, zoals werksituatie, inkomen en leeftijd, bleken de adviseurs slechts 61 procent zelf aan de orde te stellen. De verwachting dat elke adviseur op zijn minst over prépensioenregelingen zou spreken bleek te optimistisch. Slechts iets meer dan de helft begon hierover.

Volgens een woordvoerder van de Consumentenbond doen mensen er verstandig aan meer pensioenadviseurs te bezoeken voordat ze een beslissing nemen over financiële constructies waardoor ze eerder kunnen stoppen met werken. De bond pleit al jaren voor een groter aantal onafhankelijke pensioenadviseurs.

De organisatie van tussenpersonen (NVA) noemt het ,,betreurenswaardig'' dat sommige pensioenadviseurs hun aanbevelingen slechts baseren op ,,korte-termijngewin''.