Bloedtesten naar EPO bij deelnemers Spelen

De deelnemers aan de Olympische Spelen in Sydney moeten er rekening mee houden dat bij de controles op doping ook hun bloed kan worden onderzocht. Dat verklaarde John Mendoza, directeur van de Australian Sports Drug Agency, vanochtend op een congres van het Nederlands Centrum voor Dopingvraagstukken (NeCeDo) in Utrecht. De bloedtesten vinden vooral plaats in de takken van sport, waarbij in het recente verleden het gebruik van EPO is aangetoond.

Het is nog onduidelijk of de bloedtesten op vrijwillige basis zullen plaatsvinden of dat ze op basis van de Australische wetgeving verplicht worden gesteld. Het juridische fundament onder verplichte bloedtesten lijkt nogal wankel, meende dr. Mosterd van de Nederlandse- en de internationale zwembond. ,,De regels van de internationale bonden voorzien niet in het verplicht stellen van bloedcontroles'', luidde zijn kritiek. ,,En die kunnen voor de Spelen onmogelijk worden bijgesteld.''

Volgens Mendoza is inmiddels een test ontworpen waarbij gebruik van EPO kan worden getraceerd. De medische commissie van het Internationale Olympisch Comité (IOC) stelde een wetenschappelijke publicatie als belangrijkste voorwaarde bij het analyseren van bloedmonsters tijdens de Spelen. ,,Bovendien kampen we nog met het probleem van de logistiek'', zei Mendoza. ,,Bloedmonsters zijn slechts beperkt houdbaar. Ze zullen zo snel mogelijk in het labaratorium in Sydney moeten worden onderzocht.'' Het Australische organisatiecomité van de Spelen (Socog) zal voert daartoe nog nader overleg voeren met de medische commissie van het IOC.

Alleen atleten in `EPO-gevoelige' sporten als atletiek en wielrennen zullen vermoedelijk aan bloedtesten worden onderworpen, stelde Mendoza. Volgens hem vreest Socog geen juridische claims van internationale sportbonden. ,,Niet meer dan tien federaties zullen tijdens de Spelen te maken krijgen met bloedtesten'', zei Mendoza. ,,Zij zullen hun regels in versneld tempo moeten aanpassen, zodat bloedcontroles mogelijk zijn. Al doemt dan de vraag op welke bonden voor bloedtesten in aanmerking komen. Moet een zwemmer, die op de 400 meter uitkomt, ook niet moet worden gecontroleerd op het gebruik van EPO, omdat hij daar aantoonbaar voordeel van zou hebben?''

Over twee weken zullen alle nationale, olympische comités op een bijeenkomst in Rio de Janeiro nader worden geïnformeerd over de invoering van bloedtesten tijdens de Spelen. Het nieuwe, internationale anti-dopingbureau WADA zal in Sydney optreden als onafhankelijk controleur bij de dopingcontroles. Samen met Socog coördineert WADA tevens de dopingtesten in de aanloop naar de Spelen nu dat instituut formeel is losgekoppeld van het IOC. ,,Het voornaamste probleem voor WADA is dat de regels van de meeste, internationale sportbonden niet voorzien in zogeheten out-of-competition controles'', concludeerde Mendoza. ,,Daar ligt een enorme uitdaging voor WADA.''

Tot aan de Spelen moeten de sporters alleen urine afstaan. Vanaf 2 september worden de olympische atleten nog eens aan 400 dopingcontroles onderworpen. Volgens Mendoza geeft Australië het goede voorbeeld op het gebied van de dopingbestrijding. In 2000 zijn daar meer dan 6000 dopingcontroles uitgevoerd.