Belastinghervorming nagenoeg ongewijzigd

De Eerste Kamer heeft met een grote meerderheid ingestemd met de Belastingherziening 2001.

De fracties van PvdA, VVD, D66, CDA en de ChristenUnie (RPF/GPV) stemden voor, GroenLinks, de SP en SGP stemden tegen. De fracties in de Eerste Kamer stemden precies hetzelfde als de fracties in de Tweede Kamer, eerder dit jaar.

Het wetsvoorstel heeft nagenoeg ongewijzigd de eindstreep gehaald. Minister Zalm en staatssecretaris Bos (beiden Financiën) zegden de Eerste Kamer dinsdag alleen toe dat zij nog eens zullen kijken naar de zogeheten meesleep- en meetrekregelingen.

Nagenoeg alle fracties in de senaat willen dat met name kleine ondernemers minder zwaar worden belast wanneer zij hun bedrijf overdoen aan familieleden (de zogenoemden gelieerden in belastingjargon). In het nieuwe stelsel valt een dergelijke transactie onder het progressieve belastingtarief.

Even leek het nog echt ingewikkeld te worden. Een nagenoeg Kamerbrede motie (alleen de PvdA ondertekende niet) vroeg het kabinet de meesleep- en meetrekregeling ,,ten principale te heroverwegen'' en met het resultaat daarvan terug te komen bij de Staten-Generaal.

Ambtenaren vroegen zich af hoe Bos zich hier uit zou redden. Tot veler verrassing accepteerden Bos en Zalm de motie echter zonder aarzeling. De beide bewindslieden zegden toe naar de definitie van `gelieerden' te zullen kijken, in samenhang overigens met de wijziging van de successiewetgeving (belasting over erfenissen).

Zalm en Bos zullen verder een aantal kleine, voornamelijk technische wijzigingen opnemen in de zogeheten `veegwet', waarin de losse eindjes van de omvangrijke stelselwijziging aan elkaar worden geknoopt. De veegwet zal later dit jaar nog door beide Kamers worden behandeld.

Het pleidooi van met name het CDA voor een aanpassing van de aftrekbaarheid van lijfrentepolissen vond bij de beide bewindslieden geen gehoor. In het nieuwe belastingstelsel wordt de aftrekbaarheid van die polissen sterk beperkt. Mensen mogen nog slechts 1.000 euro (2.200 gulden) per jaar aftrekken van hun belasting plus de eventuele ruimte die nodig is voor het aanvullen van het zogeheten pensioengat. Nu mag nog maximaal 20.000 gulden worden afgetrokken.

Bos, die na zijn aantreden op 26 maart dit jaar voor het eerst in de Eerste Kamer stond, schuwde tegenstrijdigheden met zijn voorganger Vermeend geenszins. Verwijzend naar ,,voortschrijdend inzicht op het departement'' gaf hij toe dat niet alle onderdelen van het plan voor de eeuwigheid bestemd waren.

Zelfs het laatste wapenfeit van Vermeend op Financiën, de introductie van een belastingaftrek voor naar hun werk fietsende werknemers, bleek geen heilig huisje. ,,Misschien wel te complex'', gaf Bos toe.

BELASTINGPLAN: www.nrc.nl/DenHaag