Ziekenhuis moet scheiden van sponsor

. Het psychiatrisch ziekenhuis Delta in Poortugaal moet het onlangs gesloten sponsorcontract met medicijnenfabrikant Pfizer opzeggen. Volgens de Inspectie voor de Gezondheidszorg geeft het Pfizer te veel niet te controleren invloed op de zorg en het klinisch onderzoek.

De inspectie heeft geen bezwaar tegen sponsoring als zodanig, maar vindt het gesloten contract op een aantal punten onjuist. Het is, aldus de inspectie in een brief aan het in de buurt van Rotterdam gelegen ziekenhuis, ,,een verbintenis die de indruk wekt dat onoorbare zaken plaats (zouden kunnen) vinden''. Het stoort de inspectie dat de twee partijen zonder enig voorbehoud hebben afgesproken samen te werken bij de ontwikkeling van onder meer zorgprogramma's, en de informatie daarover geheim te houden. Zij vindt dat het contract moet worden opgezegd. Een eventueel nieuwe overeenkomst moet bovendien worden getoetst aan het Reclamebesluit Geneesmiddelen.

De Inspectie voor de Gezondheidszorg kwam begin april in het geweer nadat bekend was geworden dat Pfizer had besloten om Delta te gaan sponsoren. Daarbij zouden de medicijnen voorschrijvende artsen bijscholingsprogramma's van de fabrikant moeten volgen. Uit het onderzoek van de inspectie blijkt dat Delta niet over een reglement beschikt dat de onafhankelijkheid van de artsen ten opzichte van de industrie regelt. ,,Psychiaters kunnen zich door bedrijven laten uitnodigen voor buitenlandse congressen zonder nadere toetsing aan een normenkader door Delta in haar rol van werkgever'', aldus de inspectie. Zij wil dat Delta alsnog een behoorlijk reglement maakt. Ook moet er een sponsorreglement komen.

Minister Borst (Volksgezondheid) wil dat alle sponsorcontracten voortaan aan de Gedragscode voor fondsenwerving in de zorgsector worden getoetst. Dat is op dit moment niet verplicht.

Ook moeten bedrijven gaan bijhouden wat ze sponsoren en hoeveel geld daarmee is gemoeid, zo heeft Borst gisteren geantwoord op vragen van het Tweede-Kamerlid Kant (SP). Het geld dat ziekenhuizen en inrichtingen door sponsoring binnenhalen moet afzonderlijk door hen worden verantwoord.

Naar schatting wordt jaarlijks zo'n zevenhonderd miljoen aan sponsoring van de zorgsector besteed, dat is bijna 1 procent van de totale uitgaven voor de zorg.