Website

,,De wereldvrede kan alleen worden beschermd door een krachtsontplooiing die evenredig is aan de gevaren die haar bedreigen.'' Zo begint de Verklaring van Schuman, die vandaag (de Dag van Europa) precies vijftig jaar geleden de oprichting van de Europese Gemeenschap van Kolen en Staal bezegelde. De volledige tekst, een uitgebreide toelichting en discussie over de rol van Europa staat op de website van de EU.

(www.europa.eu.int)