Vrouwen en allochtonen verdienen fors minder

Uit onderzoeken van de Arbeidsinspectie, die gisteren zijn vrijgegeven, blijkt dat vrouwen gemiddeld 23 procent minder verdienen dan mannen. Voorts blijken allochtonen gemiddeld 22 procent minder salaris te ontvangen dan autochtonen.

De oorzaak van deze inkomensverschillen moet volgens de Arbeidsinspectie in de eerste plaats worden gezocht in verschillen in opleiding, leeftijd en het type dienstverband (deeltijd).

Desondanks blijft er in de beloning van mannen en vrouwen nog een onopgehelderd verschil van 7procent en in die van autochtone en allochtone werknemers van 3procent. Het slechtst af zijn allochtone vrouwen, die per saldo weer 6 procent minder verdienen dan mannelijke allochtonen. Bijna de helft van de allochtone werknemers werkt in de industrie en de zakelijke dienstverlening. Van hen verricht weer ruim de helft schoonmaakactiviteiten.

Een mogelijke verklaring voor de kloof tussen de salarissen van mannen en vrouwen zou volgens het ministerie van Sociale Zaken kunnen liggen in seksediscriminatie. Staatssecretaris Verstand (Sociale Zaken) kondigde aan dat ze de kloof hoopt te versmallen. Zo wil ze via een wetsvoorstel regelen dat geslacht geen rol meer speelt bij de pensioenuitkeringen.