Virus

Uit de e-mail die als illustratie is afgedrukt bij het artikel Virus schrikbarend eenvoudig (in de krant van vrijdag 5 mei, pagina 3) zou kunnen worden opgemaakt dat Leroy Palapessy de oorspronkelijke afzender is van de `loveletter' die het gewraakte virus verspreidt. Dat is hij niet. Hij is eveneens slachtoffer en ongewild verstuurder.