Van Aartsen: tijdschema voor nieuwe EU-landen

. Minister van Aartsen van Buitenlandse Zaken heeft gisteren in Boedapest aan zijn Hongaarse collega János Martonyi beloofd dat Nederland zich binnen de Europese Unie sterk zal maken voor een concreet tijdschema voor alle kandidaatlidstaten. Precieze datums voor toetreding van deze landen zijn echter niet aan de orde.

In Boedapest is zorg ontstaan over een uitspraak van Europees commissaris Günther Verheugen. Verheugen, die over de toetreding van nieuwe lidstaten gaat, had zich in een interview in Der Spiegel laten ontvallen dat de EU pas in 2005 gereed zou zijn om nieuwe lidstaten op te nemen.

Merkwaardig genoeg leek de uitspraak van Verheugen juist bedoeld om de kandidaatlanden een hart onder de riem te steken. ,,In 2005 is de EU klaar om tien nieuwe lidstaten op te nemen.'' Volgens de Europees commissaris zouden dan niet alleen Polen, Tsjechië, Hongarije, Slovenië, Estland en Cyprus zich kwalificeren, maar ook Slowakije, Litouwen, Letland en Malta.

In Boedapest werd de uitspraak echter opgevat als indicatie dat de uitbreiding opnieuw vooruitgeschoven wordt. In Helsinki spraken de vijftien lidstaten van de EU vorig jaar plechtig af dat de EU eind 2002, of uiterlijk begin 2003 klaar zou zijn om nieuwe leden op te nemen. ,,Het lijkt wel of ons lidmaatschap altijd nog vijf jaar weg blijft'', reageerde een Hongaarse diplomaat.

Van Aartsen heeft bij een werkbezoek aan Hongarije benadrukt dat Nederland in ieder geval vast wil houden aan de afspraken zoals die in Helsinki zijn gemaakt. Om deze eerdere afspraken kracht bij te zetten zou er aan het einde van dit jaar een duidelijk tijdschema op tafel moeten liggen. Dat zou moeten gebeuren tijdens de Europese top in Nice waar ook de Intergouvernementele Conferentie (IGC) over hervormingen binnen de EU zal worden afgerond.

Het tijdschema zou garanderen dat de toetredingsonderhandelingen gewoon doorgaan, ook tijdens het langdurige ratificatieproces van de uitkomsten van de interne hervormingen (in wat hoogstwaarschijnlijk het Verdrag van Nice wordt).

Van Aartsen zei in Boedapest dat Nederland de gedachte van een concreet tijdschema de komende maanden onder de Europese lidstaten zal `uitventen'. Hij gaf toe dat er lidstaten zijn die niet zo'n haast willen maken met een nieuwe uitbreiding.

De Nederlandse minister zei bovendien dat het tijd is om de grote hobbels te nemen en de laatste, moeilijke onderhandelingsdossiers te openen. ,,We moeten nu echt eens aan de moeilijke dossiers beginnen als landbouw, personenverkeer, milieu, justitie en binnenlandse zaken'', aldus van Aartsen.

De kandidaatlidstaten hebben de afgelopen maanden herhaaldelijk geklaagd dat Brussel de onderhandelingen over deze dossiers voor zich uit schuift.

    • Renée Postma