TAS ziet omzetgroei achterblijven

Het softwarebedrijf TAS Groep uit Baarn heeft te lijden van achterblijvende groei van de ICT-markt na de millenniumovergang. Daarom stelt de aan de Amsterdamse beurs genoteerde onderneming de omzet- en winstgroei voor het eerste half jaar bij. Naar verwachting bedraagt de omzetgroei 5 tot 10 procent, terwijl de nettowinst 20 tot 30 procent lager is dan in dezelfde periode van het voorgaande jaar. De nettowinst over het eerste halfjaar van 1999 bedroeg 19,6 miljoen gulden bij een omzet van 117,9 miljoen.