Spoeddebat onderzoek van Justitie

GroenLinks wil dat minister Korthals (Justitie) zich deze week in een spoeddebat met de Tweede Kamer verantwoordt over de wijze waarop zijn departement opdrachten verstrekt aan onderzoeksbureaus.

Aanleiding is een tweede uitzending die het actualiteitenprogramma Nova gisteren aan het Groningse onderzoeksbureau Intraval wijdde. Vorige week meldde Nova op basis van eigen onderzoek dat de cijfers over het aantal coffeeshops en illegale verkooppunten van softdrugs die Intraval aan Justitie heeft vertrekt, niet betrouwbaar zijn. Die cijfers lagen ten grondslag over Korthals' beleidsnotitie over coffeeshops.

Gisteren meldde Nova dat bovendien sprake zou zijn van belangensverstrengeling, omdat een beleidsmedewerker op het ministerie vroeger bestuurslid was van Intraval. Onderzoeksopdrachten zouden door zijn toedoen door Justitie aan Intraval zijn verstrekt.

De ambtenaar in opspraak is K. Swierstra. Volgens een woordvoerder op het ministerie is hij er in dienst sinds 1991 en is hij op dit moment senior beleidsadviseur sanctiebeleid bij de dienst Preventie, Jeugd en Sancties (PJS) van het ministerie van Justitie. Swierstra was van 1989 tot 1995 lid van het stichtingsbestuur van Intraval. Op het ministerie maakte hij deel uit van een interdepartementale werkgroep die zich bezig hield met drugsoverlast.

GroenLinks-voorzitter Rosenmöller wil een spoeddebat over de rol van Swierstra. ,,Maar ook over de vraag of de criteria waarmee zulke bureaus worden gekozen niet transparanter moeten worden, controleerbaar voor iedereen'', aldus zijn woordvoerder.

Directeur B. Bieleman van Intraval vindt de beschuldiging van Nova onterecht. ,,Allereerst nemen ze in de uitzending van gisteren een nieuw onderzoek op de hak, dat door Swierstra gepusht zou zijn. Maar dat onderzoek hebben wij nooit uitgevoerd.'' Beleidsmedewerker J. van den Berg van het ministerie van VWS, medeverantwoordelijk voor de onderzoeksopdracht, bevestigt dit. ,,Dat ging om de opzet voor een harddrugsonderzoek. Wij stelden wijzigingen voor, Intraval was het daar niet mee eens. Dus de opdracht is in goed overleg nooit vertrekt.'' Bovendien, stelt Van den Berg, maakte Swierstra deel uit van een werkgroep van drie departementen. ,,Hij zal best adviezen opgesteld hebben, maar ieder departement had wel zijn eigen eindverantwoordelijke.'' Bielemans: ,,En hij was in die tijd géén bestuurslid meer van Interval.''

Secretaris-Generaal H. Borghouts van Justitie heeft Nova gisteren per fax laten weten dat Swierstra ,,bij het ministerie nooit in de positie [heeft] verkeerd waarbij hij zelfstandig onderzoeken kon gunnen danwel aanbesteden''.

    • Eenem