Oorlogsrekening Britse banken

Britse banken hebben gisteren op internet (www.restoreuk.org.uk) de namen gepubliceerd van de eigenaars van meer dan 10.000 slapende rekeningen uit de Tweede Wereldoorlog. Het zou onder meer gaan om rekeningen van slachtoffers van de Holocaust. De totale waarde van de rekeningen bedraagt 2,8 miljoen pond, volgens de huidige waarde zo'n 250 miljoen gulden. Volgens een Britse wet uit 1939 was handel met de vijand verboden. Banken moesten op last van de Britse regering alle rekeningen van mensen die in Duitsland woonden, en later ook van degenen die in door de nazi's bezette gebieden woonden, bevriezen. Een deel van de rekeningen was van joden die hun geld in Groot-Brittannië in veiligheid hadden gebracht. Pas eind 1948 gaf de overheid de rekeningen weer vrij. De overheid stelde hoge eisen aan de claims, waardoor veel erfgenamen maar moeilijk konden bewijzen dat ze recht hadden op het geld.