Netelenbos tegen rechts inhalen

Minister Netelenbos (Verkeer en Waterstaat) ziet er geen heil in om in Europees verband onder bepaalde omstandigheden rechts inhalen op de snelweg toe te staan. Ze schrijft dit in een brief aan de Tweede Kamer. Op aandringen van het Kamerlid Van Gijzel (PvdA) liet Netelenbos onderzoeken of de invoering van een zogeheten `keep your lane-systeem' de veiligheid, de doorstroming en de mobiliteit op de weg zou kunnen bevorderen. Netelenbos wijst een proef in Nederland af.