Koninklijk huis 2

Het artikel van Harry van Wijnen, verwijzend naar uitspraken van de heer Geertsema, is mij uit het hart gegrepen. Het is pure nonsens thans reeds voorzorgsmaatregelen te willen treffen mocht de prins van Oranje, later naar ik hoop koning Willem IV, onverhoopt kinderloos overlijden. Indien geen van zijn broers dan geïnteresseerd zou zijn in de ontstane vacature, is er tijd genoeg een republiek te overwegen.

    • P. Korpershoek