Kabinet wil geen wijziging van belastingplan

De groep mensen die in het hoogste tarief van successierechten vallen en die te maken hebben met de zogenoemde `meesleep- en meetrekregeling', zal kleiner worden.

Dat bleek vanmorgen bij de behandeling van het belastingplan in de Eerste Kamer. Het gaat hierbij om mensen die een pand verhuren aan familieleden en daarover een progressief belastingtarief moeten betalen. De Senaat had bezwaren tegen dit systeem. Staatssecretaris Bos (Financiën) verwacht dat de groep kleiner kan worden, maar weigerde de systematiek aan te passen. ,,Anders is het niet controleerbaar meer.'' Ook voor de successierechten (belasting over het vermogen van overleden familieleden) zal een aanpassing van de definitie van gelieerden volgen.

Tevens mogen aanmerkelijk belanghouders (mensen die 5 procent of meer aandelen van een bedrijf beheren) één keer in hun leven hun verliezen uit de ondernemening verrekenen met andere inkomsten (een andere `box'). Hierdoor ontstaat feitelijk een `lek' in de boxenstructuur, maar dat is volgens Bos goed controleerbaar.

Bos erkende dat de boxen-structuur, waarbij verschillende belastingtarieven gelden voor verschillende inkomstenbronnen, ,,een zekere spanning met zich meebrengt''. Hij wees er echter op dat ,,de rode lijn van het plan is dat de plussen opwegen tegen de minnen'', doelend op het feit dat de inkomensvooruitgang groter is dan de zeldzaam voorkomende inkomensdaling bij sommige regelingen.

Vooral het CDA en de VVD hebben veel kritiek op een aantal cruciale punten uit het belastingplan. Bos en minister Zalm (Financiën) lieten echter doorschemeren vooralsnog niet tegemoet te willen komen aan ,,op zich begrijpelijke bezwaren'' van de senaat.

Minister Zalm (Financiën) begon zijn betoog met de mededeling dat de Senaat niet moest denken het recht van amendement of terugzending te hebben. De op handen zijnde veegwet is volgens Zalm niet bedoeld als extra ruimte voor de senatoren.

BELASTINGPLAN www.nrc.nl/DenHaag