Gratie Gods 3

Als je `bij de gratie Gods' wat eigentijdser wilt begrijpen, komen een aantal aspecten die Philipse en Sundholm hebben aangeroerd, in een ander licht te staan. Bij de gratie Gods in de zin van: zich handelend deel te weten van het grote geheel en daaruit consequenties trekken. Consequenties als: de uiterste zorgvuldigheid betrachten, de begeerte naar wijsheid (!), het geheel op het oog hebben, zich afhankelijk te weten van allen die bij de totstandkoming van wetten betrokken zijn, maar ook zich afhankelijk te weten van de steun van de bevolking van Nederland. De vorst die bij de afkondiging van wetten een dergelijk bewustzijn in een bepaalde formulering vrijwillig wil etaleren, gééft in die zin zijn legitimatie af en moet dat dan ook zeker blijven doen.

Een wel heel erge fout maken zij door godsbesef altijd aan een godsdienst en zelfs kerk te koppelen, en dan natuurlijk de verkeerde conclusie trekken dat de gewraakte formulering strijdig is met de vrijheid van godsdienst en de scheiding van kerk en staat.

    • F. Schaasberg