Gratie Gods 1

Ten onrechte gebruiken Philipse en Sundholm in hun betoog (NRC Handelsblad, 27 april) het argument dat kerk en staat gescheiden zijn. Is het ooit bij hen opgekomen dat koningin Beatrix, vanuit haar persoonlijke geloofsovertuiging bezien, wel degelijk kan regeren bij de gratie Gods? Als zij haar koningschap beschouwt als een gunst (gratie) van God, dan zal haar dit dankbaar stemmen vanwege de verheven en tegelijkertijd verantwoordelijke positie die zij mag innemen. Deze dankbaarheid komt tot uiting in de wijze waarop zij over haar onderdanen regeert, namelijk vanuit de christelijke principes van liefde voor God en voor de medemens. Op deze manier kan zij zichzelf en haar onderdanen tot zegen zijn.

    • Katwijk aan Zee
    • G.J.J. Weegink