Gelijke regels faillissement banken in EU

Schuldeisers van failliete banken en kredietinstellingen uit alle EU-lidstaten kunnen voortaan op dezelfde bescherming rekenen. De EU-ministers van Financiën hebben daarover gisteren een politiek akkoord bereikt.

Wanneer een internationaal opererende kredietinstelling failliet gaat, kunnen curatoren of rechtbanken in verschillende EU-lidstaten nu nog hun eigen procedures beginnen. Daardoor is er geen sprake van een gelijke bescherming voor alle schuldeisers, zoals aandeelhouders en debiteuren. Het nieuwe akkoord voorziet erin dat alleen juridische procedures zijn te beginnen in de EU-lidstaat waar het hoofdkantoor van de failliete bank is gevestigd. Daartoe zullen ook de rechtsregels van het betreffende land gelden voor alle schuldeisers uit EU-lidstaten.