EU vraagt Wenen nieuwe begroting

De Europese ministers van Financiën willen dat Oostenrijk nieuwe begrotingen voor de komende drie jaren indient. De bewindslieden vinden het tekort op het bruto nationaal product (bnp) te hoog. Bovendien zou dat pas in 2003 in plaats van 2002 teruglopen tot een niveau van 1,3 procent van het bnp. Oostenrijk is gisteren gevraagd in november een nieuw begrotingsprogramma in te dienen.

Minister Zalm van Financiën wijt de slechte voorstellen aan ,,tijdgebrek van de nieuwe regering''. Volgens de VVD-minister hebben zijn collega's ook zeer kritisch gereageerd op een voor dit jaar aangekondigde belastingverlaging zonder duidelijk financieringsplan. ,,Wat nu is gepresenteerd is niet acceptabel. Oostenrijk moet zijn huiswerk overdoen.''

Oostenrijk gaat voor de periode 2000-2003 uit van een gemiddelde economische groei op jaarbasis van 2,5 procent. Dat is weliswaar 0,25 procent meer dan de trendmatige groei in de Alpenrepubliek, maar ligt nog duidelijk beneden de ramingen van de Europese Commissie. Deze gaat voor 2000 en 2001 bijvoorbeeld uit van een groei van 3,2 respectievelijk 3 procent.

Positief punt is dat Oostenrijk lage inflatieverwachtingen presenteert. Verder blijven de werkloosheidscijfers dalen.