Cohen: illegaliteit op zichzelf niet strafbaar

Illegaal in Nederland wonen is op zich niet strafbaar, vindt staatssecretaris Cohen van Justitie. Wél straffen druist volgens hem in tegen de normen en waarden van onze samenleving. Maar tegelijkertijd oordeelt Cohen, zo bleek gisteren in het Kamerdebat over de nieuwe Vreemdelingenwet, dat de illegaliteit wel moet worden aangepakt.

Het blijft altijd een afweging, het is balanceren, meent de PvdA-bewindsman. ,,Een wankel evenwicht.'' Ook de Tweede Kamer is er nog niet uit. De VVD-fractie vindt het inconsequent dat illegaal verblijf niet strafbaar is, terwijl justitie wel een woning kan binnenvallen als er een `redelijk vermoeden' is dat daar illegalen zijn. Justitie kan die mensen niet aanhouden, want zij hebben geen strafbaar feit gepleegd, stelt VVD'er Kamp.

Maar Cohen voelt er weinig voor illegaliteit als zodanig strafbaar te stellen. ,,Is het simpele feit dat iemand illegaal hier is nou zo erg dat het strafbaar moet zijn? Dat wil ik niet.'' Toch moet er meer gebeuren om illegaal verblijf aan te pakken, beaamt hij. ,,Je moet een stap kunnen zetten.'' Daarom wil Cohen dat ambtenaren iemand kunnen aanhouden als er een redelijk vermoeden is van illegaliteit, en niet pas bij een `concrete aanwijzing'. Dit gaat de linkerflank in de Kamer te ver. ,,Je wilt vermijden dat er niets gebeurt om illegaliteit te bestrijden, maar ingrijpen bij een redelijk vermoeden kan discriminatie in de hand werken'', aldus PvdA'er Albayrak.