Camera's gaan alle auto's registreren

Het Korps Landelijke Politie Diensten (KLPD) heeft een systeem ontwikkeld om gestolen auto's op te sporen. Vanaf 5 juni plaatst het korps camera's langs de snelweg die alle nummerplaten van passerende voertuigen registreren. Via een verbinding met een databestand worden alle auto's waarmee iets mis is (gestolen, onverzekerd, geëxporteerd) er uitgepikt, waarna de politie de voertuigen kan aanhouden.

Het KLPD heeft de zogenoemde `Catch-Ken' de laatste twee maanden getest op de A12. De camera kan volgens woordvoerder J.Bennink twee rijstroken tegelijk filmen. De informatie gaat vervolgens naar een mobiele computer met een cd-rom. Daarop staan ongeveer een miljoen nummerplaten van bijvoorbeeld gestolen, onverzekerde en niet gekeurde auto's. De informatie is afkomstig van de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW). Het is de bedoeling dat bestand dagelijks te actualiseren, aldus Bennink.

Als een overtreder wordt opgemerkt, gaat er een signaal af. Dat gebeurt binnen een seconde nadat de nummerplaat is gefilmd. Vervolgens worden agenten ingeseind om de auto van de weg te halen. Bennink zegt dat er dan alsnog online verbinding wordt gezocht met de RDW om te kijken of de gegevens nog kloppen.

De Registratiekamer, het onafhankelijke bestuursorgaan dat toeziet op het naleven van de wetten die het gebruik van persoonsgegevens regelen, zegt dat de privacy van de weggebruikers door de politiecamera's niet in gevaar komt. ,,De politie mag voorzieningen treffen die nodig zijn voor de uitoefening van haar taak'', zegt een woordvoerder van de Registratiekamer. ,,Maar ze mag uiteraard alleen die gegevens gebruiken die bij dit systeem van belang zijn. Met de nummerplaten van voertuigen waarmee niets mis is, mag ze niets doen. Daarover maakt de Registratiekamer spelregels met de politie.''