ASR ziet winst eerste kwartaal verdubbelen

De nettowinst van verzekeringsconcern Amersfoortse/Stad Rotterdam is in het eerste kwartaal van dit jaar verdubbeld tot bijna 105 miljoen gulden. Daarmee is de jaarprognose iets bijgesteld.

Vorige maand nog meldde de raad van bestuur nog uit te gaan van een winstgroei van 10 tot 15 procent. Nu verwacht de verzekeraar dat de operationele winst over het hele jaar met 10 procent zal stijgen. Door eenmalige baten verwacht het bestuur dit jaar een groei van de nettowinst van tenminste 30 procent. De winst per aandeel zal met ongeveer 25 procent stijgen.

Bij de winststijging is de verkoop van het belang Alpinvest inbegrepen, ruim 20 miljoen euro (44 miljoen gulden). Deze verkoopwinst zal tot de uitkeerbare winst worden gerekend. De operationele nettowinst steeg met 13 procent tot 27 miljoen euro in 2000. Deze stijging geeft de autonome groei van de verzekeraar aan. De omzet groeide met 10 procent tot 1,7 miljard gulden.

De premies van koopsomverzekeringen en van premiebetalende verzekeringen namen toe met 9 procent. Daardoor nam het premie-inkomen toe van 250 miljoen euro in het eerste kwartaal in 1999 tot 273 miljoen euro in dezelfde periode dit jaar. Het resultaat voor belastingen bij schadeverzekeringen steeg per saldo met ruim 10 procent tot 13,8 miljoen euro in het eerste kwartaal van 2000. Premieverhogingen en een stringent saneringsbeleid droegen voornamelijk bij aan de winststijging in de hoofdbranche `ongevallen en ziekte'. Tegenover die verbeteringen stonden wel enkele grote schadegevallen bij brandverzekeringen en een toenemende schadelast bij autoverzekeringen.

Verzekeraar ASR zegt nog altijd een ruime belangstelling te krijgen voor nieuwe hypothecaire geldleningen. Er werd voor een bedrag van 490 miljoen euro aan nieuwe hypotheken verstrekt. Dit is een stijging van 20 procent. Het resultaat voor belastingen nam toe van 3,4 miljoen euro tot 3,8 miljoen euro in 2000.

De totale beleggingsopbrengsten van de verzekeraar namen toe met 10 procent tot 184 miljoen euro. Het eigen vermogen nam toe van 1296 miljoen euro, een lichte stijging van 4,4 procent.