Artsen respecteren regels euthanasie

Artsen hebben vorig jaar 2.216 keer euthanasie of hulp bij zelfdoding gemeld bij een van de vijf regionale toetsingscommissies. In alle gevallen hebben de artsen volgens de commissies zorgvuldig gehandeld.

In de laatste twee maanden van 1998 – de commissies bestaan sinds 1 november 1998 – gebeurde dat 349 keer. In ruim 90 procent gaat het om levensbeëindiging op verzoek, zo blijkt uit het eerste jaarverslag van de toetsingscommissies. Het overgrote deel van de gemelde euthanasie is uitgevoerd door huisartsen.

Voorzitter R.E. de Valk-Van Marwijk Kooy van het voorzittersoverleg van de toetsingscommissies euthanasie heeft vanmorgen het gezamenlijke jaarverslag van de commissies overhandigd aan de ministers Borst (Volksgezondheid) en Korthals (Justitie). In de commissies hebben een arts, een ethicus en een jurist (die voorzitter is) zitting.

De commissies beoordelen of de artsen zich hebben gehouden aan de wettelijke regels en of er sprake was van uitzichtloos en ondraaglijk lijden. Op basis van het advies van de commissies heeft het openbaar ministerie afgezien van strafvervolging van de arts.

Het vorige kabinet riep de toetsingscommissies in het leven in de hoop dat dan meer artsen bereid zouden zijn levensbeëindiging of hulp bij zelfdoding te melden. De commissies, die een `zwaarwegend advies' uitbrengen aan het openbaar ministerie, dienen als buffer tussen de arts en de officier van justitie.

Volgens De Valk is nog niet duidelijk of nu inderdaad meer artsen voldoen aan de wettelijk voorgeschreven meldingsplicht. Vergelijking van de commissiecijfers met het aantal meldingen bij het openbaar ministerie in 1997 en 1998 is niet goed mogelijk: het openbaar ministerie heeft in 1998 een inhaalslag uitgevoerd en alle gevallen uit het verleden afgehandeld. Bovendien bevatten de justitiecijfers ook de meldingen van late zwangerschapsafbreking en levensbeëindiging bij wilsonbekwamen, zoals bij pasgeborenen.

De Valk drong er vanmorgen bij Borst op aan een nieuw onderzoek te laten doen naar de omvang van de euthanasiepraktijk in Nederland. De laatste keer dat dit gebeurde was in 1995. De onderzoekers zeiden toen te vermoeden dat artsen maar 40 procent van de gevallen van levensbeëindiging op verzoek bij de lijkschouwer melden.

Zo'n 90 procent van de patiënten bij wie euthanasie is gemeld leed aan kanker. Longziekten en ziekten van het zenuwstelsel (zoals dementie) vormen de twee daarop volgende meest voorkomende ziektebeelden.

Interview: Pagina 7