Van Mesdag gaat deel personeel vervangen

In de komende twee tot drie jaar zal bijna eenderde van het personeel in de Groningse Van Mesdagkliniek worden vervangen. Een woordvoerder van het ministerie van Justitie verwacht dat het grotendeels via natuurlijk verloop kan worden gerealiseerd, maar hij sluit niet uit dat van ,,een aantal mensen het vertrek enigszins zal worden vervroegd''. Voor afvloeiingsregelingen is 2,5 miljoen gulden beschikbaar.

De vervanging van 125 mensen staat in een reorganisatieplan van de interim-directie van de kliniek. Justitie onderschrijft de opvatting van de directeur dat er in de afgelopen jaren onvoldoende aandacht is besteed aan (bij)scholing van het personeel. ,,Je zou het achterstallig onderhoud kunnen noemen'', zegt een woordvoerder.

Voor de gehele reorganisatie wordt ongeveer 8 miljoen gulden uitgetrokken. Nog eens enkele miljoenen zijn nodig om het personeel van de kliniek de gelegenheid te bieden zich in zijn vakgebied bij te laten scholen.

De Van Mesdagkliniek zorgt voor 180 tbs-patiënten. De laatste jaren kwam de instelling regelmatig negatief in het nieuws wegens het gebrekkig of niet functioneren van de organisatie. Er was sprake van seksueel misbruik, verkrachting, hoge werkdruk en hoog ziekteverzuim.

Een vernietigend rapport van de Inspectie voor de gezondheidszorg leidde vorig najaar tot de opdracht van de bewindslieden op Justitie om nu eens orde op zaken te stellen.

De ondernemingsraad heeft de plannen vanmorgen besproken met de directie van de kliniek.