Personalia

Het vroegere Tweede-Kamerlid Constant Poppe (PvdA) is vorige week donderdag na een ernstige ziekte overleden. De 75-jarige `Stan' Poppe, die als 45-jarige in 1969 zijn doctoraal examen sociologie haalde, deed aanvankelijk administratief werk bij de belastingdienst en trad vervolgens in dienst van de vakbeweging. Daar maakte hij naam als scholingsadviseur en deskundige op het terrein van de medezeggenschap bij de metaalbedrijfsbond en de industriebond van het toenmalige Nederlands verbond van vakverenigingen (NVV, later opging in de vakcentrale FNV). In de Tweede-Kamerfractie van de PvdA, waarvan hij deel uitmaakte van 1972 tot 1986 en waar hij tot de linkervleugel werd gerekend, was hij woordvoerder sociale zaken en werkgelegenheid. Van 1975 tot 1978 had Poppe de invloedrijke functie van fractiesecretaris. In 1982 werd hij vice-voorzitter van de PvdA, in 1986 en '87 was hij waarnemend voorzitter.