Kabinet wil opheldering van Prodi

De Nederlandse regering wil volledige opheldering over het ontslag van de Nederlander Carlo Trojan vorige week als secretaris-generaal van de Europese Commissie. Volgens minister Van Aartsen (Buitenlandse Zaken) moet duidelijk worden hoe het kon dat de regering ,,compleet verrast' werd door de maatregel van de voorzitter van de Commissie, Romano Prodi. Bovendien wil de minister weten welke andere landen Prodi eerder dan Nederland over de maatregel heeft ingelicht.

Tijdens een informele bijeenkomst van de ministers van Buitenlandse Zaken van de Europese Unie het afgelopen weekeinde in het dorp Furnas op de Azoren heeft Van Aartsen onder anderen met zijn Franse collega Védrine en met de Duitse minister Fischer over de zaak gesproken. Zij waren van Trojans overplaatsing naar een lagere functie op de hoogte voordat Prodi vorige week premier Kok belde. De Nederlandse verontwaardiging daarover kon volgens Van Aartsen bij hen op ,,sympathie' rekenen.

De minister zei dat de regering nog steeds wacht op uitleg van Prodi over zijn ,,onterechte maatregel'. ,,Het zou goed zijn als hij de grootheid zou hebben om naar Den Haag te reizen om een verklaring te geven', aldus Van Aartsen. Volgens een bron bij de Europese Commissie zal Prodi aan die wens tegemoet komen, hij zou zich een conflict met premier Kok niet kunnen permitteren.

Van Aartsen zei dat Nederland gecompenseerd wil worden voor het verlies van een Nederlander op de post van secretaris-generaal. Hoe dat moet gebeuren, wilde hij niet zeggen. De Europese Commissie kan weliswaar zelf beslissen maar volgens Van Aartsen is de afspraak dat hoge ambtelijke posten evenwichtig overde EU-lidstaten worden verdeeld. Na Trojans vertrek heeft de Commissie alleen Nederlanders op het niveau van plaatsvervangend directeur-generaal.

Officieel heeft Trojan geen ontslag uit zijn functie aangezegd gekregen. Nadat Prodi hem vorige week had gezegd een ander op zijn plaats te willen benoemen, heeft Trojan zelf verzocht hem een andere functie te geven.

Trojan was er al langer op voorbereid de post van hoogste ambtenaar van de Europese Commissie te moeten verlaten. Hij heeft vorig jaar september, toen de Commissie onder leiding van Prodi met het werk begon, alles gedaan om secretaris-generaal te blijven. Hij meende dat hij met zijn langdurige ervaring onontbeerlijk was bij het op de rails zetten van de nieuwe Commissie. Maar al snel constateerde hij dat Prodi meer luisterde naar andere adviseurs en begreep hij dat hij niet meer onmisbaar werd gevonden.

Trojan zelf reageerde in Furnas ontspannen. Hij zei na ,,twintig jaar weekeindhuwelijk' nogal wat vakantiedagen tegoed te hebben en blij te zijn op zijn nieuwe post als EU-ambassadeur bij de VN in Genève meer tijd te krijgen voor zijn privéleven.

Volgens europarlementariër P. Dankert (PvdA), oud-staatssecretaris Europese Zaken, is Van Aartsen ,,wel erg parmantig'. In het tv-programma Buitenhof zei Dankert gisteren dat Trojan als hoogste ambtenaar van de vorig jaar voortijdig afgetreden Commissie al ,,wat beschadigd' was. Bovendien benoemt de Commissie zelf haar ambtenaren, zei Dankert. Hij noemde het logisch dat Kok nu een Nederlandse directeur-generaal benoemd wil zien, maar hij vindt dat Nederland daarover ,,niet moet zeuren'.

Dankert

In het bericht Kabinet wil opheldering van Prodi (in de krant van maandag 8 mei, pagina 3) wordt P. Dankert (PvdA) opgevoerd als europarlementariër. Dankert zit niet (meer) in het Europees parlement. Hij was lid van 1977 tot 1989 en van 1995 tot 1999.

    • Ben van der Velden