Antillen tegen inburgering vooraf

Het parlement van de Antillen, de Staten, is unaniem tegen een wetsontwerp dat Antilliaanse jongeren verplicht een inburgeringscursus te volgen voordat ze zich in Nederland mogen vestigen. Het parlement is van oordeel dat de invoering van gedwongen inburgering als toelatingscriterium in strijd is met Europese verdragen.

Het parlement nam vrijdagavond in Willemstad een motie aan, waarin het stelt dat iedereen het recht heeft welk land dan ook te verlaten. Bovendien, zo vinden de Staten, hebben Antillianen het Europese burgerschap en dus het recht vrij op het grondgebied van de lidstaten te reizen en te verblijven.

Minister Van Boxter reageerde hierop met de mededeling: ,,Hier hebben we dan wel een probleem.''

Volgens de Staten bieden maatregelen die het vertrek naar Nederland uitsluiten of bemoeilijken, geen oplossing. Ze vragen de Antilliaanse regering Nederland erop te wijzen dat een integrale aanpak van de problematiek op de eilanden zelf effectiever is. Hierbij is de hulp en bijstand van Nederland volgens de parlementariërs wel onontbeerlijk.

De inburgeringswet houdt in dat jongeren tot 25 jaar zonder een diploma op ten minste mavoniveau, eerst de verplichte cursus moeten volgen voordat ze naar Nederland mogen vertrekken. Het Antilliaanse kabinet-Pourier kwam dat begin dit jaar overeen met minister Van Boxtel (Integratiebeleid) en staatssecretaris De Vries (Koninkrijksrelaties).