Werkloosheid VS daalt naar laagste peil in dertig jaar

De Amerikaanse economie draait nog steeds op volle toeren. Een banengroei van 340.000 vorige maand en een verder dalende werkloosheid tot 3,9 procent van de beroepsbevolking wijzen op een toenemende verhitting van de economie.

Het werkloosheidspercentage bereikte het laagste niveau in ruim dertig jaar. Tezamen met de forse banengroei en de stijging van het gemiddelde uurloon met 0,4 procent vormen ze volgens economen redenen voor een spoedige renteverhoging met een half procent.

De banengroei in april bestond deels uit tijdelijke krachten die aangenomen zijn voor de volkstelling. Dat aantal werd bepaald op 73.000. Dan nog is de aanwas van 267.000 arbeidsplaatsen aanzienlijk. ,,We blijven een gemiddelde groei houden van 300.000 in de afgelopen maanden en dat is hoog'', zegt Michael Carey, econoom bij Crédit Lyonnais. Carey was het meest bezorgd over het stijgende uurloon omdat dat looninflatie is die kan doorwerken in de prijzen. Over de eerste vier maanden van dit jaar stegen de lonen met 4,5 procent. ,,De arbeidsmarkt is uitermate krap geworden.''

Een verontrustende trend is ook dat het aantal beschikbare werknemers op de arbeidsmarkt kleiner wordt en nu 9,88 miljoen bedraagt. Het zou bij uitstek een cijfer zijn waar Alan Greenspan, de voorzitter van de Federal Reserve, het Amerikaanse stelsel van centrale banken op let. Als de beleidsmakers op 16 mei bijeenkomen zal dat cijfer zeker aan de orde komen.

President Clinton noemde de cijfers ,,geweldig'' en ,,bemoedigend voor de Fed''. ,,De [groei van de] productiviteit (-) heeft ons in staat gesteld een enorme groei en lage werkloosheid te realiseren terwijl de inflatie gering is'', aldus de president in een voor zijn doen duidelijk verzoek aan de Fed om de rente niet al te drastisch te verhogen.

Clinton voegde eraan toe dat door de dalende olieprijs de inflatierisico's zullen afnemen.

De econoom Carey denkt dat de steeds sneller stijgende loonkosten de productiviteitsgroei teniet zullen doen en dat de Fed gedwongen zal zijn de economische groei en dus ook de loonkostengroei in te tomen. Hij verwacht na een verhoging van de geldmarktrente met een half procent in mei ook nog een kwartprocent verhoging in juni. De rente zou dan uitkomen op 6,75 procent halverwege het jaar.

De effectenbeurs in New York trok zich weinig aan van de verontrustende cijfers. De Dow-Jonesindex van dertig industriële aandelen sloot met een winst van 165,37 punten (1,6 procent) op 10.577,86. De Nasdaq-index steeg zelfs 2,6 procent tot 3816,81 punten.