Veel beweging in april

Ook in april boekten de technologiefondsen verlies. Zeventien van de achttien fondsen in NYFER's complete sectoroverzicht daalden vorige maand, gemiddeld met 8 procent. In maart verloor het gemiddelde technologiefonds ook al 4 procent. Afgelopen maand waren er op de Amerikaanse Nasdaq-beurs wel beursdagen waarop de index in een paar uur in zo'n omvang steeg of daalde. Maar bij een onzekerheid op dagbasis van wel 4 of 5 procent, is het theoretische risico over een complete maand met 22 beursdagen niet minder dan 20 procent erbij of eraf. Anders gezegd: goede en slechte dagen wisselden elkaar nog aardig af in maart en april, maar in een aanhoudend sombere – of juichende – toekomstige maand zou de uitkomst - positief of negatief – nog wel eens veel spectaculairder kunnen zijn.

directeur NYFER

    • Prof. Eduard Bomhoff