Van Warmerdam (2)

Terecht nam u stelling tegen wat men noemt: zinloos geweld.

Welk verschil bestaat er uws inziens tussen dát begrip en: zinloos kwetsen?

De afbeelding in uw Paas-bijvoegsel kwetst zinloos en is een blad als het uwe onwaardig. U vermeldt in uw annonce: `NRC Handelsblad, voor wie bereid is na te denken'.

Misschien bent u daar ook zelf toe bereid en bespaart u uw lezers dergelijke grafische wanproducten.

    • M.J. Visser Burgh Haamstede