Valutaire tegenwind

Nu de euro zo snel in waarde daalt ten opzichte van de dollar hoor je het argument niet meer zo vaak. Maar in tijden dat het de andere kant opging kwam het regelmatig voor dat directies van bedrijven die tegenvallende winst moesten melden `valutaire tegenwind' noemden als de grote boosdoener. Dat lijkt op zichzelf niet zo vreemd. Veel Nederlandse bedrijven exporteren naar landen waar de dollar of de Japanse yen de toonaangevende valuta is. Dus wanneer die munten in waarde dalen, daalt ook de exportopbrengst en daarmee de winstmarge van de onderneming. Zo gezien is het beleggen in aandelen van wereldwijd opererende bedrijven een riskante bezigheid, alleen al vanwege die valuta- schommelingen die even onbeïnvloedbaar zijn als het weer.

In het algemeen is het voor de aandelen die op de Europese beurzen genoteerd zijn gunstig als de dollar duurder wordt. De waarde van een bedrijf als Koninklijke Olie wordt deels bepaald door zijn olievoorraden. Olieprijzen gelden in dollars, dus een duurdere dollar maakt het aandeel meer waard.

Toch is in veel gevallen de invloed van de valuta niet zo groot als het lijkt.

Een bedrijf kan, als het dat wil, zich vrij makkelijk indekken tegen valutarisico's. Daarvoor betaalt het weliswaar een premie, maar als winsten onder druk komen door wisselkoersontwikkelingen, dan betekent het toch dat de directie die premie gewoon niet heeft willen betalen.

Daarnaast staan er, juist bij die multinationals, ook bepaalde voordelen tegenover de genoemde nadelen van een goedkoper wordende dollar of yen. Zo wordt het goedkoper om buiten het eurogebied bedrijven over te nemen. In een tijd waarin fusies en overnames aan de orde van de dag zijn, is dat niet onbelangrijk.

En tenslotte is het ook nog zo dat een groot deel van het effect van valutaschommelingen alleen op papier bestaat. De waarde van de Amerikaanse bezittingen van een Nederlandse onderneming golven mee met de dollarkoers. Maar zolang er niet wordt verkocht heeft dit op de winst geen invloed.

    • Bert Bakker