Strop voor Curaçaose boeren

Landbouwers op Curaçao hebben 5,8 miljoen Nederlandse gulden schade geleden door de hevige regenval in de maanden oktober tot januari. Dat blijkt uit een onderzoek dat landbouwkundig ingenieur A. van Uytrecht heeft uitgevoerd in opdracht van de Agrarische Koöperatieve en Krediet Vereniging (AKKV).

De AKKV vreest dat de totale schade nog veel groter is, omdat niet alle AKKV-leden aan het onderzoek hebben meegewerkt en niet alle landbouwers en veetelers op Curaçao lid zijn van de AKKV, zegt voorzitter R. van Lohuizen. De vereniging heeft de Curaçaose overheid gevraagd de gedupeerde boeren bij te springen, maar deze heeft nog geen hulp toegezegd. De schade beperkt zich niet tot de groente- en fruitteelt. Ook een aantal dieren zijn omgekomen en vele materialen zijn beschadigd of verwoest. Verder is er minimaal 60 hectare bouwgrond verloren gegaan, doordat de regen belangrijke grondstoffen, zoals mineralen, heeft weggespoeld.