Stellingen

Het niet accepteren van het anderszijn van de medemens is een groot gevaar van deze tijd.

J. TUMA, Rijksuniversiteit Groningen

Een voetbalstadion in de Noordzee zou in vele opzichten verfrissend kunnen zijn.

J.J.I.M. VAN DER VELDEN,

Erasmus Universiteit Rotterdam

De hedendaagse veronderstelling dat de leeftijd waarop vrouwen hun eerste kind krijgen, stijgende is, getuigt van weinig historisch besef.

H. VAN WIJNGAARDEN,

Rijksuniversiteit Groningen

Mensen die altijd tijd over hebben zijn net zo slecht in time-management als mensen die altijd tijd te kort komen.

F. BOON,

Wageningen Universiteit

In Nederland wordt een politicus vaker afgerekend op de dingen die hij niet had moeten doen dan op de dingen die hij zou moeten doen.

H. VAN DER KOOIJ,

Universiteit Twente

Als iemand iets van vroeger vergeet, wordt dit door anderen aan het geheugen geweten, maar als iemand iets vergeet wat hij in de toekomst zou doen, wijt men dit aan het karakter.

I. SCHMIDT,

Rijksuniversiteit Groningen

De wens om de politiek dichter bij de burgers te brengen heeft vooralsnog slechts geleid tot een gemiddeld grotere afstand van de burger tot zijn gemeentehuis.

A. TRIP,

Universiteit van Amsterdam