Schoolse universiteit

Voor het artikel `Saaie, massale, schoolse universiteit' (NRC Handelsblad, 8 april) hebben wij een gesprek gehad met de redacteur van het artikel. Echter, in het artikel komt ten onrechte naar voren dat we HBO en universiteit hetzelfde vinden. Wanneer wordt gekeken naar de lesmethode, zijn universiteit en HBO redelijk gelijkend, beide hebben een combinatie van hoorcolleges en werkgroepen. Wanneer we echter naar de te bestuderen stof kijken, is het HBO gericht op het toepassen van die ene `juiste' theorie terwijl op een universiteit naar vele theorieën wordt gekeken en het aan de student is om te bepalen welke van deze theorieën de beste is.

Wel klopt het dat wij het studeren een zuiver instrumentele betekenis geven, dit hangt echter voornamelijk samen met het feit dat wij beiden een HBO-studie hebben afgerond en hierdoor waarschijnlijk een totaal andere blik op `het studeren' hebben dan bijvoorbeeld iemand die van VWO komt. We kennen het principe van studeren, de vervolgstudie in het wetenschappelijk onderwijs doen we meer voor onszelf dan voor de traditioneel bij het studeren horende activiteiten.

Wij hopen dat dit onze uitspraken in het artikel in de juiste context plaatst, een HBO zit niet op dezelfde lijn als een universiteit.

    • Daan Bakkum
    • Mark Ponne