Schoolexamens

`Examens die middelbare scholen zelf afnemen, zijn vaak onder de maat. [...] Op een van de vijf middelbare scholen is slechts één leraar verantwoordelijk voor de vragen en de beoordeling van de schoolonderzoeken, die de helft van het examencijfer bepalen', (NRC Handelsblad, 27 april). Ik heb twee herkansingen (een Latijn, een Grieks) samengesteld en vooraf genormeerd, en tot vreugde van beide kandidaten terug kunnen geven met een hoger cijfer. Dat ik de eindexamenklassen Grieks en Latijn heb, komt door de tweede fase, die de lesuren per vak per klas meer dan halveert, en dus ook het aantal banen.

Voel ik me nu gesteund door de Onderwijsinspectie, wier rapport hier werd geciteerd? Nee. Het is duidelijk niet haar bedoeling de overheid te wijzen op de overbelasting die diezelfde overheid meedogenloos creëert. Haar bedoeling is te zeggen dat hier gerommeld kan worden, dus dat gerommeld wordt. Van de taakopvatting die ik bij alle collega's zie, namelijk de dingen naar eer en geweten te doen, daar heeft de inspectie nog nooit van gehoord.

    • D.C. Steures