KvK Limburg doet onwettig commercieel

De Kamer van Koophandel (KvK) Zuid-Limburg handelt op ontoelaatbare wijze in vastgoed. Bovendien wil de Kamer publiek geld gebruiken om een miljoenenschuld van voetbalclub MVV in Maastricht te saneren.

Voor beide activiteiten is – in strijd met de wet – in totaal 18 miljoen gulden doorgesluisd naar bedrijven en stichtingen. Een en ander blijkt uit een onderzoek van het ministerie van Economische Zaken en uit financiële gegevens die de Kamer desgevraagd verstrekt heeft aan deze krant.

Staatssecretaris Ybema, belast met het toezicht op de 21 Kamers van Koophandel en Fabrieken, heeft inmiddels ingegrepen. Vorige maand schorste hij drie besluiten van het algemeen bestuur van de KvK in Zuid-Limburg voor de duur van één jaar. Daaronder is het besluit tot participatie in een vennootschap, CV Businesspark Geusselt. Die wil voor tientallen miljoenen guldens voetbalstadion De Geusselt in Maastricht renoveren en kantoren en bedrijvencentra gaan bouwen rond het stadion.

Volgens Ybema handelt de Zuid-Limburgse Kamer met de commerciële activiteiten in strijd met de wet voor de Kamers van Koophandel. Daarin zijn de wettelijke taken van de Kamers vastgelegd, zoals het handelsregister bijhouden, voorlichting geven en regionale ontwikkelingen stimuleren. Stimulering mag echter alleen met symbolische bedragen.

De staatssecretaris zegt, na controle van de boeken van de Kamer, niet te begrijpen waarom deze voor het uitvoeren van haar wettelijke taak zestien verschillende rechtspersonen nodig heeft. De instelling is via de bedrijven en stichtingen actief als projectontwikkelaar, luidt de kritiek van het ministerie van Economische Zaken. Zo bouwt de Kamer vier kantorencentra in Zuid-Limburg, zijn er plannen voor de bouw van een parkeergarage, moet er een commerciële krant voor het bedrijfsleven komen en wil de Kamer 2 miljoen gulden stoppen in een toeristisch-recreatieve ontwikkelingsmaatschappij. De Kamer van Koophandel blijkt bovendien al in 1997, zonder het ministerie daarover te hebben ingelicht, via de gelieerde `stichting Geusselt' eigenaar te zijn geworden van stadion De Geusselt. Dat is de thuisbasis van de – financieel en sportief – noodlijdende voetbalclub MVV. De stichting nam in 1998 enkele miljoenen guldens schuld over van MVV, leende de club 2 miljoen gulden en inde al 2,5 jaar geen huur (1 miljoen gulden). De in de stichting Geusselt opgestapelde schuld van MVV zou, samen met de kosten voor de renovatie van het stadion, opgenomen worden in de kosten voor de commerciële ontwikkeling van de Geusselt-omgeving.

Vervolg pagina 17

Ybema: beperk tot publieke taak!

Vervolg van pagina 1

De commerciële ontwikkeling van de Geusselt-omgeving wordt betaald door de nog op te richten CV Businesspark Geusselt. Daarin zouden Kamer, gemeente Maastricht, SNS Reaal en Bedrijfspensioenfonds voor de Bouwnijverheid elk 10 miljoen gulden stoppen. Door het ingrijpen van Ybema is de CV Businesspark Geusselt tot nu toe niet opgericht.

De Kamer blijkt tevens 7,4 miljoen gulden publiek geld, opgebouwd door retributies en heffingen, doorgesluisd te hebben naar een andere rechtspersoon, de stichting Structuur Versterkende Projecten Zuid-Limburg (EsVePe). Die stichting staat los van de Kamer van Koophandel – het algemeen bestuur van de KvK heeft geen zeggenschap over de activiteiten van EsVePe.

Eén van de bestuursleden van de stichting is Th. Wöltgens, burgemeester van Kerkrade en oud-fractievoorzitter van de PvdA in de Tweede Kamer. In een reactie zegt Wöltgens door zijn mede-bestuursleden niet te zijn geïnformeerd over het publieke karakter van de gelden. Wöltgens: ,,In zijn algemeenheid heb ik grote bezwaren tegen het privatiseren van publieke middelen. Dat kan niet.'' Wöltgens wil opheldering.

De Kamer van Koophandel zegt de grenzen van het toelaatbare te hebben willen opzoeken. ,,Naar ons idee zijn wij daar binnen gebleven'', aldus woordvoerder J. van Wersch. ,,Maar het is duidelijk dat wij ondernemend zijn. Wij vergelijken ons het liefst met een Franse Kamer van Koophandel. Die mogen een veel grotere stimulerende rol bekleden en kunnen rechtstreeks deelnemen in projecten.'' Ybema vindt dat de KvK zich tot de wettelijke taken moet beperken. Dat zou zelfs tot ,,een aanzienlijk verlaging van de heffingen kunnen leiden''. Hij schrijft dit in een brief aan de Kamer waarin hij om opheldering vraagt. Nog deze maand heeft een gesprek plaats tussen de staatssecretaris en een bestuursdelegatie van de Zuid-Limburgse Kamer.

    • Joep Dohmen