KLM stelt bezuiniging flink bij

KLM ontslaat veel minder mensen dan aanvankelijk de bedoeling was. In plaats 600 personeelsleden verliezen circa 300 hun baan. In totaal verdwijnen minder dan 1.500 arbeidsplaatsen, in plaats van de geplande 2.000.

De bijgestelde bezuinigingsplannen worden maandag aan het personeel meegedeeld, dit weekeinde komt de ondernemingsraad met een advies.

De bezuinigingsoperatie moest KLM 500 tot 700 miljoen gulden opleveren, zo verklaarde bestuursvoorzitter L. van Wijk eind maart. KLM ziet ook af van het openbreken van de tot september geldende cao. Het concern wilde een streep halen door een eenmalige uitkering die daarin is opgenomen. De bonden hebben zich daar van meet af aan tegen verzet. De maatregel zou nog dit boekjaar 35 miljoen gulden hebben opgeleverd.

Voor 600 werknemers met vaste contracten dreigde gedwongen ontslag, zei Van Wijk in maart. Dit aantal is nu ongeveer gehalveerd, aldus bestuurder J. Smeets van FNV Bondgenoten. ,,Van de dertig geplande gedwongen ontslagen bij de afdeling vracht bijvoorbeeld staan nu nog ongeveer zes ontslagen op de agenda.''

KLM heeft de 2000 overtollige arbeidsplaatsen gedeeltelijk weg kunnen strepen tegen 1200 tot 1400 vacatures. Ook is door de onzekere situatie bij KLM een aantal mensen vrijwillig opgestapt en zijn enkele contracten in de tussentijd afgelopen.

Ook bij eerdere bezuinigingsoperaties behaalde KLM de doelstellingen niet. In 1996 stelde KLM als doel van het programma Focus 2000 een half miljard gulden extra aan opbrengsten en een miljard gulden minder kosten. Het eerste doel slaagde, de kosten zijn echter in vergelijking met toen 10 procent opgelopen, in plaats van de geplande reductie van 20 procent (per ton kilometer). De voornaamste oorzaak daarvan was het personeelsbestand, dat sindsdien alleen maar groeide. Bij de reorganisatie Concurrerend Kostenniveau (CKN) in 1994 kwam een gedeelte van het ontslagen technische personeel na het verkrijgen van een vertrekpremie weer via de achterdeur binnen.

De macht van de zeven vakbonden waarmee KLM te maken heeft is groot, omdat gemiddeld 45 procent van alle werknemers bij de bonden is aangesloten. Ook kan het personeel de productie gemakkelijk verstoren met stakingen. Volgens vakbondsbestuurder Smeets vinden gemiddeld twee keer per jaar zogeheten `wilde stakingen' plaats. Een staking van enkele uren kost KLM al gauw enkele miljoenen gulden.

De breuk tussen de luchtvaartmaatschappijen KLM en Alitalia is volgens de Italiaanse premier Amato niet definitief. De leider van de nieuwe centrum-linkse regering in Italië zei dit gisteren na afloop van het kabinetsberaad. Volgens Amato zijn er nog steeds vertrouwelijke gesprekken gaande tussen de beide concerns. In reactie zei een KLM-woordvoerder: ,,Wij zijn zeker niet betrokken bij gesprekken met als doel de beide maatschappijen weer bij elkaar te brengen.''

    • Esther Rosenberg