Israel houdt zich in, maar dreigt Libanon en Syrië

Israel heeft besloten af te zien van vergelding voor de salvo's katjoesja-raketten die de shi'itische guerrillabeweging Hezbollah gistermorgen op Noord-Israel afvuurde. Premier Ehud Barak heeft gisteravond echter met harde maatregelen tegen Libanon gedreigd indien Hezbollah opnieuw steden en dorpen in het noorden van het land met raketten aanvalt.

In een tv-vraaggesprek liet de Israelische premier duidelijk doorschemeren dat Israel bij hervatting van de strijd ook Syrische militaire doelen in Libanon zal aanvallen. Barak toonde zich uitermate ingenomen met de vernietiging van transformatorhuizen van twee elektriciteitscentrales in Libanon donderdagnacht. Niet alleen de Israelische bevolking lijdt onder het geweld, ook veel Libanezen zitten in het donker, zo legde hij uit. Volgens Barak hebben de luchtaanvallen een afschrikwekkende uitwerking gehad.

Ariël Sharon, de leider van de Likoed-oppositie, drong gisteravond in een tv-vraaggesprek aan op zwaardere represailles tegen Libanon. Volgens hem moeten niet de betrekkelijk snel te repareren transformatorhuizen, maar de Libanese centrales met de grond gelijk worden gemaakt. Ook wegen en bruggen moeten volgens zijn recept worden vernietigd. Het Syrische leger in Libanon mag volgens Sharon niet worden ontzien, wil er van echte afschrikking sprake zijn. Tijdens de Libanese oorlog, die in 1982 begon toen Sharon minister van Defensie was, vielen Israelische tanks Syrische tankeenheden onverwachts aan, nadat Israel eerder Damascus de verzekering had gegeven dat dit niet zou gebeuren.

Hezbollah vierde gisteren het uitblijven van een Israelisch militaire reactie op de beschieting van gistermorgen op Kyriat Shmona als een overwinning. Achter de schermen heeft de Amerikaanse diplomatie zware druk op Israel uitgeoefend om de strijd te staken om een wellicht oncontroleerbare kettingreactie van geweld te voorkomen. Escalatie van de strijd tussen Israel en Hezbollah met mogelijke Israelische oorlogshandelingen tegen Syrische militaire doelen in Libanon zou de inspanningen van de VN kunnen torpederen een klimaat te scheppen waarin Israel zich volgens plan voor 7 juli a.s. uit Zuid-Libanon kan terugtrekken. Het precies afbakenen van de internationale grens tussen Israel en Libanon en versterking van de UNIFIL-vredesmacht in Zuid-Libanon zijn zaken die alleen in een klimaat van betrekkelijk rust kunnen worden geregeld.

Ondertussen heeft het Israelische leger het bevel voor de bevolking van Noord-Israel om in de schuilkelders te blijven, ingetrokken. Veel inwoners van steden en dorpen in het grensgebied met Libanon nemen echter het zekere voor het onzekere zijn naar veiliger plaatsen, buiten het bereik van de katjoesja-raketten, vertrokken.

    • Salomon Bouman